• Việt Nam
0

Giỏ hàng

0 items

Xem thêm

Laryngosscope Set - Bộ đặt NKQ

Model: 12-313-00

Tiêu chuẩn: ISO 13485 - 2003, ISO 9001 - 2008, CE, FDA

Mô tả Sản Phẩm

12-313-00 Battery handle - Cán pin 12-314-00 adult bulb - Bóng đèn lớn 12-315-00 small bulb - Bóng đèn nhỏ 12-316-04 macintosh fig 4 12-316-03 macintosh fig 3 12-316-02 macintosh fig 2 12-316...

Mô tả

Các chi tiết

12-313-00 Battery handle - Cán pin 12-314-00 adult bulb - Bóng đèn lớn 12-315-00 small bulb - Bóng đèn nhỏ 12-316-04 macintosh fig 4 12-316-03 macintosh fig 3 12-316-02 macintosh fig 2 12-316-01 macintosh fig 1 12-316-00 macintosh fig 0

Thông tin thêm

Thông tin thêm

Model 12-313-00
Tiêu chuẩn: ISO 13485 - 2003, ISO 9001 - 2008, CE, FDA

Tag sản phẩm

Sử dụng khoảng trắng để phân cách các Tag. Sử dụng dấu ngoặc đơn (' ') cho các cụm từ.